Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.

January 23, 2019

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.

Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.  0

 

 

 

 

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.  1