Στις 23 Αυγούστου έως 24ο το 2018, η χημική ουσία YIDA συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του επιστρώματος, των χρωστικών ουσιών, των χημικών ουσιών της βιομηχανίας χρωμάτων και της περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμόρφωσης των στερεών αποβλήτων.

November 20, 2018

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Στις 23 Αυγούστου έως 24ο το 2018, η χημική ουσία YIDA συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του επιστρώματος, των χρωστικών ουσιών, των χημικών ουσιών της βιομηχανίας χρωμάτων και της περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμόρφωσης των στερεών αποβλήτων.

Στις 23 Αυγούστου έως 24ο το 2018, η χημική ουσία YIDA συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του επιστρώματος, των χρωστικών ουσιών, των χημικών ουσιών της βιομηχανίας χρωμάτων και της περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμόρφωσης των στερεών αποβλήτων.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Στις 23 Αυγούστου έως 24ο το 2018, η χημική ουσία YIDA συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του επιστρώματος, των χρωστικών ουσιών, των χημικών ουσιών της βιομηχανίας χρωμάτων και της περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμόρφωσης των στερεών αποβλήτων.  0