Την 1η Απριλίου 2019, η BASF Γερμανία επισκέφτηκε τη ΧΗΜΙΚΉ Co. JILIN YIDA, ΕΠΕ

August 28, 2019

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Την 1η Απριλίου 2019, η BASF Γερμανία επισκέφτηκε τη ΧΗΜΙΚΉ Co. JILIN YIDA, ΕΠΕ

Την 1η Απριλίου 2019, η BASF Γερμανία επισκέφτηκε τη ΧΗΜΙΚΉ Co. JILIN YIDA, ΕΠΕ

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Την 1η Απριλίου 2019, η BASF Γερμανία επισκέφτηκε τη ΧΗΜΙΚΉ Co. JILIN YIDA, ΕΠΕ  0