Ο Τζιλίν Γιντά διεξάγει άσκηση έκτακτης διάσωσης

December 15, 2023

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ο Τζιλίν Γιντά διεξάγει άσκηση έκτακτης διάσωσης

Προκειμένου να εφαρμοστεί το θέμα της ασφάλειας "Όλοι μιλούν για την ασφάλεια, όλοι γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης", για να αξιολογηθεί η κατάσταση ετοιμότητας των επιχειρήσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,για την αξιολόγηση της ικανότητας των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλων ατυχημάτωνΗ Jilin Yida πραγματοποίησε μια άσκηση πλήρους ετοιμότητας των εργαζομένων στις 14:00 στις 27 Ιουνίου 2023.τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ο Τζιλίν Γιντά διεξάγει άσκηση έκτακτης διάσωσης  0

 

 

                  τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ο Τζιλίν Γιντά διεξάγει άσκηση έκτακτης διάσωσης  1

 

 

                τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ο Τζιλίν Γιντά διεξάγει άσκηση έκτακτης διάσωσης  2