Κίνα Tripropylene αιθέρας Monobutyl γλυκόλης κατασκευαστής

Καλύτερη ποιότητα! Καλύτερη υπηρεσία!

ειδήσεις

January 23, 2019

Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.

Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.  0

 

 

 

 

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Στις 23 Οκτωβρίου 2018, JIANGSU YIDA διεξάγαγε μια άσκηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης πυρκαγιάς.  1

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας