Το προσωπικό Ε&Α της εταιρείας θα συμμετάσχει στο συνέδριο ανάπτυξης της χημικής βιομηχανίας υψηλής καθαρότητας

December 13, 2023

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Το προσωπικό Ε&Α της εταιρείας θα συμμετάσχει στο συνέδριο ανάπτυξης της χημικής βιομηχανίας υψηλής καθαρότητας

Στις 31 Ιουλίου 2023, ο Liu Yong, Αντιπρόεδρος Γενικού Διευθυντή της Yida,οδήγησε τους Zhou Zhilong και Cai Jian από το Τμήμα Ερευνών και Ανάπτυξης στο Πεκίνο για να συμμετάσχουν στο 1ο Συνέδριο Ανάπτυξης Χημικής Βιομηχανίας Υψηλής Αγρότητας που διοργάνωσε η Ένωση Χημικής Βιομηχανίας της Κίνας.